ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W ŻEGOCINIE - AKTUALNOŚCI

ROK SZKOLNY 2006/2007

  

Zakończenie roku szkolnego 2006/2007.

  22 czerwca 2007 r. zakończył się dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich rok szkolny 2006/2007. Od kilkunastu już lat tradycją jest, że pierwszym elementem uroczystości zakończenia nauki są nabożeństwa, odprawiane w parafialnych kościołach. Ich uczestnicy wyrażają wtedy podziękowania za boże łaski otrzymane podczas minionego roku oraz proszą o dalsze na okres wakacji. Modlą się także w intencji nauczycieli i wychowawców.
   Po powrocie z kościoła w szkolnej auli odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie uczniów i nauczycieli. Dokonano podsumowania minionego roku, a najlepszym uczniom w nauce i sporcie wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem i nagrody rzeczowe. W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. [Zobacz >>>]

Pożegnanie absolwentów ZSZ.

   15 czerwca 2007 roku w szkolnej auli miała miejsce uroczystość pożegnania 33 tegorocznych absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Jest to 22 uczniów klasy III, którzy kształcili się w zawodach trzyletnich i 11 uczniów klasy drugiej, uczących się w zawodach o 2 -letnim okresie nauki. - Przed dwoma lub trzema laty obraliście kierunek na Żegocinę. Kształcąc się w tutejszej szkole i w zakładach pracy, zdobyliście zawody. Kończy szkołę: 10 piekarzy, 7 stolarzy, 3 blacharzy pojazdów samochodowych, 1 murarz, 1 elektromechanik pojazdów samochodowych, 4 sprzedawców, 7 kucharzy małej gastronomii - powiedziała do absolwentów dyrektorka szkoły - Pani Danuta Pączek, dziękując absolwentom klasy III za przekazanie daru na sztandar szkoły w kwocie 300 zł. [Zobacz >>>]

IV. Świeto Szkoły.

   12 czerwca 2007 roku, już po raz czwarty, w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie, odbyło się Święto Szkoły. Zorganizowano je z okazji 10 rocznicy kanonizacji Wielkiej Patronki i I. Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół Świętej Jadwigi. Uczniowie, kadra pedagogiczna szkoły i zaproszeni goście mieli okazję podziwiać dorobek największej żegocińskiej placówki oświatowej. Świętowanie rozpoczęto od udziału w mszy świętej, odprawionej w kościele parafialnym przez ks. proboszcza Leszka Dudziaka. Potem, w auli szkolnej, odbyła się druga część uroczystości. Po przemówieniach Pani Dyrektor i zaproszonych gości uczniowie prezentowali swój dorobek artystyczny i sportowy.

 Ogólnopolski Zjazdn Szkół Świętej Jadwigi Królowej.

   8 czerwca 2007 odbył się w Krakowie I Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół Świętej Jadwigi Królowej. Został organizowany z okazji 10-lecia kanonizacji świętej Jadwigi Królowej. Honorowy patronat nad zjazdem objęli Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz oraz Małopolski Kurator Oświaty Józef Rostworowski. W Zjeździe uczestniczyły w nim 49 delegacji szkół z całej Polski. Z naszego Zespołu rankiem w piątek 8 czerwca (dzień wolny od nauki szkolnej) wyruszyło do Krakowa autobusem szkolnym prowadzonym przez Pana Kazimierza Gizę (wyjazd był bezpłatny - koszty przejazdu sponsorował Wójt Gminy Żegocina) 25 uczniów przedstawicieli Gimnazjum i liceum oraz 6 nauczycieli.   [Zobacz >>>]

Matura 2007.

4 maja 2007 r. o godzinie 9.00 rozpoczął się tegoroczny egzamin maturalny, który w całej Polsce zdaje około 460 tys. abiturientów szkół średnich. W pierwszym dniu (piątek) maturzyści piszą obowiązkowy egzamin z języka polskiego. W Żegocinie egzamin dojrzałości zdaje 39 osób. Piszą tu dwie grupy absolwentów. Pierwsza 25-osobowa w auli szkolnej - to absolwenci Liceum Ogólnokształcącego, druga 13 osobowa - pisze w jednej z klas szkolnych - to absolwenci Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego. W tym roku 23 naszych uczniów z Liceum Ogólnokształcącego pisać będzie egzamin z języka polskiego w wersji podstawowej, trzech dalszych w rozszerzonej. Drugim obowiązkowo zdawanym przedmiotem jest język obcy. Dwa kolejne wybierają sami maturzyści. W naszej szkole uczniowie najczęściej wybierali geografię (12 osób) i matematykę - 8 osób oraz historię i biologię - po 5 osób.

Pożeganie absolwentow ULO w Żegocinie.

27 kwietnia 2007 roku społeczność szkolna pożegnała absolwentów żegocińskich szkół ponadgimnazjalnych. Uroczystości odbyły się w szkolnej auli. Przed południem pożegnano 26 absolwentów LO (wszyscy przystąpią do matury), po południu 21 absolwentów liceum uzupełniającego, z których trudu zdawania egzaminu dojrzałości podjęła się większość - 13 osób. - Klasa pani mgr Jadwigi Pączek - to bardzo grzeczny, ułożony zespół klasowy - oceniła pani dyrektor Danuta Pączek. Najlepsze wyniki w nauce uzyskała w tej klasie Jadwiga Ptaszek. Bardzo sympatyczny przebieg miała także uroczystość wręczenia świadectw i pożegnania absolwentów Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego. Uczniowie tej szkoły kształcili się dwa lata, a najlepszymi wynikami poszczycić się może Katarzyna Kokoszka. [Zobacz >>>]

Egzamin gimnazjalny 2007.

W dniach 24-25 kwietnia 2007 roku w całej Polsce przeprowadzany został egzamin gimnazjalny. Przystąpiło do niego ponad 520 tys. uczniów III klas z blisko 7 tys. gimnazjów. Składa się on z dwóch części. W pierwszym dniu uczniowie pisali test humanistyczny, obejmujący wiedzę z przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, muzyka, plastyka. Środowy test matematyczno-przyrodniczy sprawdzał wiedzę z biologii, geografii, chemii, fizyki i matematyki. Każdy z nich trwał 2 godziny. Gimnazjaliści naszej szkoły pisali egzamin w sali gimnastycznej. Tegoroczne testy zdaniem większości uczniów i nauczycieli nie należały do najtrudniejszych. Informację o  wynikach szkoły dostaną 14 czerwca, ale zaświadczenia z wynikami uczniowie otrzymają dopiero w dniu zakończenia roku szkolnego. 

Sukces w konkursie recytatorskim.

Dużym sukcesem zakończył się udział dwójki uczniów naszego gimnazjum w VI. Konkursie Recytatorskim "Herbert - poeta niepokorny". Podopieczni pani Stanisławy Ziółkowskiej zaprezentowali się wspaniale i 26 marca 2007 roku zajęli odpowiednio: Karolina Kaczmarczyk - I i Dastin Szczur - III miejsce. W tym rejonowym konkursie, organizowanym przez Publiczne Gimnazjum im. Księdza Stanisława Kardynała Wyszyńskiego w Trzcianie, nasi gimnazjaliści brali udział już kilkakrotnie, ale dopiero tym razem doczekaliśmy się czołowych miejsc. W konkursie wzięło udział 24 uczniów z 10 szkół gimnazjalnych. Karolina Kaczmarczyk jest uczennicą klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum z Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Żegocinie. Był to dla niej pierwszy i zarazem tak udany występ w tak dużej imprezie konkursowej. [Zobacz >>>]

"Umiem kulturalnie i przyjaźnie zachować się w każdej sytuacji" - pod takim hasłem przebiegał Pierwszy Dzień Wiosny (21.03.2007) w Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie. Konkurs zorganizowali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przy pomocy jego opiekunek: Anny Gawłowicz, Wioletty Filipek oraz Karoliny Oliwy. Celem konkursu było przypomnienie podstawowych zasad savoir - vivre oraz kulturalnego i przyjaznego zachowania się w każdej sytuacji. Reprezentanci poszczególnych klas gimnazjalnych zmierzyli się ze sobą w pięciu różnych konkurencjach. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące właściwego zachowania się w codziennych sytuacjach. Obserwowali scenki, przedstawiane przez kolegów i koleżanki, a następnie wskazywali zaobserwowane błędy i nieprawidłowości. [Zobacz >>>]

Giełda Zawodoznawcza w Bochni.

W dniach 15 i 16 marca 2007 r. odbyła się w Bochni w I Liceum Ogólnokształcącym Giełda Zawodoznawcza zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Bochni. Jej celem było ukierunkowanie wyboru dalszego etapu kształcenia uczniów klas III gimnazjów z terenu powiatu bocheńskiego. Samorząd LO i ZSZ wraz z nauczycielami P. Janem Furtakiem, P. Katarzyną Kogutowicz przygotował ekspozycję promującą szkoły średnie naszego zespołu tj. Liceum Ogólnokształcące, Zasadniczą Szkołę Zawodową i Uzupełniające Liceum dla Dorosłych. Były to: wystawa zdjęć, film o szkole zwierający zasady rekrutacji na nowy rok szkolny oraz ulotki o warunkach przyjęcia do poszczególnych szkół. [Zobacz >>>]

Uczniowie i nauczyciele ZS w Żegocinie w Budapeszcie.

W dniach 19 - 23.II. 2007 roku, na zaproszenie Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnazium, przebywała na Węgrzech grupa uczniów i nauczycieli ZS w Żegocinie. To realizacja podjętych w ubiegłym roku ustaleń w sprawie polsko - węgierskiej wymiany grup młodzieżowych. Celem tej wycieczki jest poznanie kraju rodzinnego Patronki Zespołu Szkół - Świętej Jadwigi Królowej oraz życia i obyczajów młodzieży węgierskiej. Kierowniczką wycieczki była mgr Katarzyna Sutor - nauczycielka języka angielskiego. Towarzyszyło jej dwoje nauczycieli - opiekunów: Agata Pławecka i Wojciech Wrona. Prezentujemy relację p. Agaty Pławeckiej z pobytu u węgierskich przyjaciół. [Zobacz >>>]

konniem0m.jpg (6240 bytes)

5 lutego 2007r. w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie odbył się Konkurs Języka Niemieckiego oraz Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych dla Uczniów Szkół Ponadgimanzjalnych, zorganizowany przez naszą nauczycielkę języka niemieckiego - Panią mgr Dorotę Kłósek. Była to druga edycja konkursu zapoczątkowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Bochni w roku szkolnym 2004/2005. Konkurs miał charakter pracy zespołowej. Uczniowie pracowali w grupach czteroosobowych. Naszą szkołę reprezentował jeden zespół w składzie: Jonathan Ostrowski, Agnieszka Kaleta, Kamila Jędrzejek, Magdalena Mrugacz. Oto nasza relacja. [Zobacz >>>]

STATYSTYKA - ABSOLWENCI - ROK SZKOLNY 2006/2007 >>>

 wstecz